När du använder vår webbplats godkänner du våra villkor. Om du inte godkänner villkoren nedan, lämnar du sidan.

Vi är en affiliatewebbplats som jämför casinon på nätet. Våra inkomster genereras av affiliateverksamhet. Denna webbplats existerar i informationssyfte.

Text, bild och annat innehåll

På casinospel.nu webbplats publiceras material och innehåll i syfte att informera om casinospel på nätet. Du ansvarar själv för hur du agerar på och använder denna information.

Vi tar inget ansvar för dina handlingar. Vi förbehåller oss rätten att innehållet på webbplatsen kan vara felaktigt.

Materialet på hemsidan kan uppdateras när som helst utan att du som besökare meddelas om detta.

Ansvar

Eventuella förluster som uppstår vid användning av material eller innehåll på våran webbplats är helt på ditt ansvar. Innehållet på denna webbplats baseras på material distruberat från tredjepart. Vi förbehåller oss därför rätten att innehåll kan vara inaktuellt, utdaterat eller felaktigt. Vi har ingen skyldihet att hålla materialet på hemsidan uppdaterat.

Rättigheter

Allt innehåll på webbplatsen täcks av upphovsrättskydd. Materialet får därmed inte användes i kommersiellt syfte utan att du först fått ett godkännande i skriftlig form från oss. Du är endast tillåten att använda material och innehåll för privat bruk, allt annat anses som bytande av våra användarvillkor.

VId förfrågan om att ta ned material kommer situationen att undesökas. VI har rätt att neka alla förfrågningar, om inte materialet i fråga kan anses vara ett regelbrott (ex. oetiskt, diskriminerande, pornografiskt, etc.).

Virusskydd

Det är omöjligt för casinospel.nu att kontrollera att webbsidan är fri från virus eller någon annan form av skadliga program och/eller mjukvaror. Du ansvarar på egen hand över dina enheter och måste därför se till att ha det skydd du önskar. Vi tar inget ansvar för eventuella skador på utrustning som uppkommit vid användning av vår webbplats.

Externa länkar

För att kunna erbjuda dig som besöker vår sida ett så underhållande innehåll som möjligt publicerar vi externa länkar till tredje part. Då dessa webbplatser inte är våra rekommenderar vi att du läser noggrant deras användarvillkor innan du börjar använda dessa sajter. Det du gör på tredje parts webbplats är ditt ansvar. Vi har ingen kontroll över och därmed inget ansvar för innehåll och agerande på dessa tredje parts webbplatser.